Onder de rubriek Laakdals Erfgoed vindt u ten eerste een korte geschiedenis terug van de gemeente Laakdal en zijn verschillende deelentiteiten. Ten tweede wil de LWGH u ook wijzen op in eerste instantie het interessante materiële (vb. de zeventiende eeuwse schilderijen van de Sint-Gertrudiskerk) en in tweede instantie het immateriële erfgoed van Laakdal. Meer informatie over dit erfgoed kan u meestal verkrijgen door met ons contact op te nemen.

Op termijn zal ook het stuk over de Laakdalse geschiedenis uitgebreid worden met o.a. zaken over de beide wereldoorlogen.