Home

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde bewaart het geschreven, het gesproken en het (foto)grafische erfgoed van de gemeente Laakdal en zijn rechtsvoorgangers (Eindhout, Varendonk, Veerle en Vorst). Met uitzondering van die zaken die tot het openbaar domein behoren.

Deze website wil onze organisatie en haar werking bekendmaken bij het grote publiek en als communicatiekanaal met dit publiek fungeren. Op deze pagina zal dan ook al ons ‘laatste nieuws’ gepubliceerd worden, zodat u op de hoogte blijft van ons reilen en zeilen. Verder zal u op deze website een korte geschiedenis van Laakdal, een voorstelling van onze bibliotheek en ons archief, een lijst van onze publicaties en een activiteitenkalender vinden.

Naast de bekendmaking van onze werking wil deze website de inwoners van Laakdal ook bewustmaken van de historische en heemkundige waarde van hun oude foto’s, brieven, doodsprentjes, verhalen, boeken… De LWGH is steeds bereid om waardevolle zaken via schenkingen of bewaargevingen in ontvangst te nemen. Ge├»nteresseerden ontvangen wij met open armen. De LWGH heeft een team van deskundige vrijwilligers dat ook weet heeft van relevante wetgeving, zoals de auteurswetgeving en de wet op de privacy.

EindhoutVarendonkLaakdalVeerleVorst

Reacties zijn gesloten.