Kasteel Meerlaar

Het kasteel van Meerlaar met op de voorgrond de knechten die dienden bij de familie Schollaert.

Het kasteel Meerlaar op het Verboeckt met op de voorgrond de knechten die dienden bij de familie Schollaert.

De Antwerpse advocaat Frans Jozef Schollaert verwierf door middel van erfenis het domein van de oude hoeve van Gemp op het Verboekt. Hij besliste al vrij snel om er een kasteel te bouwen. In het Nieuwsblad van Geel staat een verslag van de inhaling in 1863 toen hij er voor het eerst er zijn intrek nam. We vinden het kasteel geregistreerd in de kadastrale legger van 1867. De oude hoevegebouwen zouden voortaan alleen nog dienen als slaapplaats voor de dienstboden en als koetshuis. Toen waren de toegangstreden links en rechts van het bordes aan de voorgevel. Ze werden al spoedig vervangen door een indrukwekkende trap aan de voorkant van het bordes. Door het verplaatsen van de trap en de ijzeren leuningen ontstonden aan weerszijden van het bordes openingen die men dichtte met een balustrade in witte natuursteen. Deze werd echter na de Tweede Wereldoorlog vernield en is thans vervangen door een betonnen afsluiting. Boven de pui rust een ruim balkon op vier zuilen vooraan en twee pilasters in de voorgevel. Ook dit balkon is omlijst met een smeedijzeren hek, versierd met dezelfde motieven als de trapleuningen. De siertorentjes op de hoeken zijn niet toegankelijk en zijn louter als decoratie bedoeld. De voorgevel is zeer symmetrisch. Via drie dubbeldeuren bereikt men de hal, die op haar beurt via drie dubbeldeuren toegang verschaft aan een monumentale houten trap die naar een platform leidt en daar splitst in twee trappen naar de verdieping. Het platform biedt, via een vierslag, een mooi uitzicht op de kapel beneden. Het gelijkvloers geeft, via een vierslag, toegang tot de kapel. Boven de bovenste vierslag is een rozetvormige versiering geschilderd met in het midden de Belgische leeuw en errond staat: De Heer bescherme en zegene mijn geliefde vaderland. Eendracht maakt macht geschreven. In de 12 glas-in-lood ramen van deze rozet zijn de twaalf deugden opgesomd.

Het kasteel van Meerlaar zoals het er nu uitziet.

Het kasteel Meerlaar op het Verboeckt zoals het er nu uitziet.

Aan de kapel zijn geen kosten gespaard. Ze springt uit aan de noordzijde om het licht te laten schijnen op de vijf ramen in gebrandschilderd glas. Twee andere blinde ramen zijn versierd met schilderwerk. In elk raam zijn twee heiligen afgebeeld, meestal patroonheiligen van de familie Schollaert. Een op doek geschilderde kruisweg is op de muur geplakt.

De tuin van het kasteel omvatte veel variaties van bomen en struiken, waartussen men brede wandelwegen creëerde. Verder waren er ook twee vijvers met een eiland waar eenden en ganzen veilig konden broeden, rozentuinen, volières, grote moestuinen en een ijskelder.

In de jaren 1960 fungeerde het kasteel als het Wazinghuis in de tv-serie ‘Wij, heren van Zichem’. Thans is het goed eigendom van de familie Cruysberghs.

Bronnen:

‘De hoeve van Gemp en het kasteel van Schollaert’, Jaarboek I van Laakdal, 1982, 84-97.

Inventaris van het bouwkundig erfgoed, ‘kasteel van Meerlaar (ID 41178)’.

Reacties zijn gesloten.