Archief

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde bewaart diverse persoons- en verenigingsarchieven (bv. Chiro en imkersvereniging Eindhout).

De LWGH bewaart echter niet alleen originele stukken, maar heeft ook allerhande kopies verzameld uit verscheidene andere archieven, zoals het Abdijarchief van Averbode, diverse parochiearchieven, het Rijksarchief van de provincie Antwerpen en het Algemeen Rijksarchief.

Naast al dit archiefmateriaal beschikken we ook over een zeer grote fotocollectie (meer dan 10.000 foto’s) die in onze publieksruimte digitaal te consulteren is.

In de toekomst zal de inventaris van het Laakdalse gemeentearchief (en zijn deelarchieven) consulteerbaar zijn via www.archiefbankkempen.be. Voorlopig bevat deze website enkel een overzicht van de archieven en collecties die door de archiefdiensten van Brecht, Geel, Lier, Mol en Turnhout worden beheerd.

Via deze link kunt u ons huishoudelijk reglement van de leeszaal bekijken of downloaden.

Reacties zijn gesloten.