Over LWGH

Doel:

logoSinds haar oprichting in 1981 stelt de Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde (LWGH) zich tot doel een kennis- en documentatiecentrum te zijn voor de Laakdalse geschiedenis. Ze wil functioneren als een platform voor wetenschappelijke en maatschappelijke activiteiten, waarbij zowel onderzoekers als belangstellenden in brede zin betrokken zijn.

De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde bewaart het geschreven, het gesproken en het (foto)grafische erfgoed, met uitzondering van datgene dat tot het publiek domein behoort, over de Laakdalse geschiedenis en genealogie in al zijn vormen (digitaal en analoog) in haar archief en documentatiecentrum. De LWGH valoriseert deze bronnen door middel van vrijwilligerswerking in de mate van het mogelijke. Door de uitgave van Laakdalse Heemtijdingen probeert ze het onderzoek betreffende de Laakdalse Geschiedenis te promoten en te verspreiden.

De werking van de LWGH wordt op regionaal niveau ondersteund door STUIFZAND, dat o.a. zorgt voor subsidies en communicatie met andere heemkringen. Deze erfgoedcel zet zich in voor het immateriële en roerend erfgoed uit Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. STUIFZAND ondersteunt naast de verschillende heem- en historische kringen het volledige erfgoedveld zoals scholen, jeugdverenigingen, kerkfabrieken, muziekverenigingen,…

Bestuur en werkende leden:

Aangezien de Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde een erkende vzw is, hebben wij ook een verkozen bestuur. Momenteel bestaat dit bestuur uit:
Voorzitter: François Van Gehuchten
Ondervoorzitter: Glen Van Meeuwen
Secretaris: Raf Ceustermans
Penningsmeester: Frans Peeters
– Theo De Koninck

Dit bestuur kan echter niet functioneren zonder de werkende leden die de eigenlijke drijvende kracht van de LWGH zijn. Deze werkende leden zijn:
– Benny Fonteyn
– Karel Jansen
– Eddy Peeters
– Rik Thiels
– Jos Van de Ven
– Theo Vreys

Reacties zijn gesloten.