Meimaand, Mariamaand! Terugplaatsing en inwijding van kapelletjes te Veerle en Bergom

Een kapelletje is een uiting van volksdevotie in haar zuiverste vorm. Vele kapelletjes zouden gebouwd worden om een gelofte te volbrengen of uit dank voor een genezing. Ze komen voor in alle vormen en maten. Maar vooral de kleine boom -en staakkapelletjes kwamen er in overvloed. De meeste kapelletjes zijn aan Maria gewijd. De buurtbewoners wilden meedoen aan de traditie van de meiversiering en daarvoor kwamen alleen bidplaatsjes ter ere van Maria in aanmerking. Het kapelletje was de trots van de buurt. Er werd er ‘gemeid’: de kapelletjes werden versierd en s ’avonds in de meimaand kwam men er in groep samen om te bidden.  

In Veerle telde de KSA in 1944 in totaal 36 voor publiek zichtbare kapelletjes, in 1996 telden wij er met de LWGH 43. Acht waren verdwenen sinds 1944 maar vooral in de jaren 1950, de grote tijd van missieprediking, kreeg de volksdevotie een grote stimulans en kwamen er kapelletjes bij. De laatste decennia stellen wij vast dat er jammer genoeg weer veel verdwenen. Hoog tijd om daar verandering in te brengen! 

Op zondag 1 mei 2022 om 13.00 uur wordt weer een kapelletje gehangen op het kruispunt Herseltseweg – Haanven -Peirenstraat, de aloude Haanvense ‘aard’ of gehuchtskern. Al rond 1690 tekende de Averboodse abdijeconoom, Ambrosius Aertnijs, een bidoordje op deze plek, dit moet dus één van de oudste devotieplekjes van Veerle zijn. Aanvankelijk stond er een gemetseld kapelletje in het midden van het kruispunt maar dat moest wijken voor de aanleg van de Herseltseweg in de jaren ’50. Er kwam een staakkapelletje dat in de jaren ’90 nog werd gefotografeerd, maar ook dit kapelletje is al enkele jaren verdwenen. 

Iedereen is uitgenodigd de inwijding te komen bijwonen op 1 mei. De activiteit zal ongeveer een half uur duren. Nadien trekken we richting Bergom, waar nog twee kapelletjes worden ingewijd. Iedereen mag uiteraard ook hier aansluiten. 

 

WAT? Terugplaatsen en inwijden van verdwenen kapelletjes in Veerle (Laakdal) en Bergom (Herselt). Geen reservatie, gratis toegang. 

WANNEER? 1 mei 2022 om 13:00  

WAAR? Start: Kruispunt Herseltseweg-Peirenstraat-Haanven te Veerle-Laakdal, vervolgens verplaatsen de feestelijkheden zich naar Bergom (Herselt). 

ORGANISATIE: Vrienden van Bergom i.s.m. LWGH (heemkring Laakdal)

PROGRAMMA: 

Alle geïnteresseerden zijn welkom op volgende plaatsen en uur:

13.00 uur
In Veerle (Herseltseweg) aan een boomstaak op de splitsing Herseltseweg – Peirenstraat – Haanven. Korte toespraak door François Van Gehuchten.

14.15 uur
In Bergom (Kaaistraat) aan een boomstaak op de splitsing Kaaistraat-Berglaan. Korte toespraak door Staf Carens.

15.30 uur
In Bergom (Oude Baan) aan een boomstaak op de splitsing Oude Baan-Heilige Steen. Korte toespraak door Ludo Carens.

16.45 uur
In Bergom (Kipdorp) aan een dennenboom in de omgeving van de Suikerberg (thv Kipdorp nr 8). Korte toespraak door Luc Croonenborghs.

Naast het gemeentebestuur, kerkraden, zangkoren en heemkundige verenigingen worden specifiek de buurtbewoners van de vier kapelletjes verzocht aanwezig te zijn.

Er wordt gevraagd zoveel mogelijk met de fiets te komen, gezien de beperkte ruimte om te parkeren bij de kapelletjes.

Inwijding van een kapelletje in Varendonk in 2015. Pastoor Eric Seghers, de peter en meter en de initiatiefnemers poseren bij het kapelletje. Foto: Ludo Vervloet.

Reacties zijn gesloten.