Tentoonstelling: “Met Gouden Letteren”

2021 is een bijzonder ‘jubeljaar’. Exact 100 jaar geleden wijdde pastoor Jos Verhaegen de O.-L.–Vrouw in de Wijngaardkerk van Veerle weer in na de noodlottige kerkbrand van 8 maart 1910. De kerk was tot as verteerd; slechts de muren stonden nog overeind. De heropbouw zou jaren in beslag nemen. Onenigheden over de constructie, wat nog moest bewaard blijven, gebrekkige financiën, oorlogsmoeilijkheden,… vertraagden de realisatie.

In 1921, na elf jaar, waren de werken klaar zodat de inwijding op 30 oktober van dat jaar kon gebeuren. Veerle was in feeststemming, de vreugdetranen rolden over de wangen. Maar de torenspits ontbrak nog en de ‘aankleding’ zou nog jaren in beslag nemen. Om deze 100ste verjaardag te vieren, heeft de Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde (LWGH) een tentoonstelling samengesteld over de geschiedenis van kerk en parochie, vanaf de oprichting in de middeleeuwen tot nu. De titel ‘Met Gouden Letteren’ slaat op een passage uit weekblad Het Boerenbelang dat 100 jaar geleden schreef: “de 30 October 1921 – dag der inhuldiging onzer nieuwe kerk zal met gouden letteren in de geschiedenis van Veerle aangeteekend blijven”.

Ongeveer vijftig grote borden met duizend beelden behandelen thema’s als armenzorg, miraculeuze genezingen, bedevaarten, processies, bijgeloof, verenigingsleven en een biografie van de laatste tien pastoors. Verder is er doorlopend een filmpje te zien van ca. 30 minuten waarin wordt teruggeblikt de laatste 100 jaar, er zijn beelden van een rondrit in 1964, een BRT-uitzending over ‘de suisse’ in 1971 en waarin nog foto’s van parochiale verenigingen worden getoond.

De expo kadert in de activiteiten ter gelegenheid van 900 jaar Norbertijnen die in de streek op getouw gezet worden. Die kloosterorde had vooral in Veerle grote impact. De Orde werd gesticht in 1121 door Norbertus van Xanten in Prémontré. Kort nadien werden de abdijen van Tongerlo en Averbode opgericht. Zij brachten de streek tot geestelijke én economische ontwikkeling. In 1329 kreeg Averbode het patronaatsrecht in Veerle en werd er een ‘witheer’ pastoor. Dit verhaal duurt al bijna 700 jaar. Veerle kreeg in 1953 een eigen norbertinessenklooster, de Nonnenhoeve op de Heide hing af van een gelijkaardig klooster uit Herentals en de abdij van Tongerlo bouwde in de 13de eeuw de Dongenhoeve, eeuwenlang de grootste boerderij van Veerle. Overal zag men de hand van de norbertijnen. ‘Met Gouden Letteren’ geeft tekst en uitleg.

Waar? O.-L.- Vrouw in de Wijngaardkerk Veerledorp 67 2431 Veerle-Laakdal

Wanneer? Van 26 juni tot 19 september 2021, van maandag t.e.m. zaterdag van 10 tot 17.00 uur en zondag van 11 tot 17:00 uur.

OPGELET: 

OP 13 AUGUSTUS OPENT DE TENTOONSTELLING PAS OM 13:00 (uitzonderlijk is er dan ook geen filmvertoning).

Wie? Organisatie: LWGH i.s.m. de kerkfabriek van Veerle en Stuifzand (k.Erf).

Gratis toegang

Info: info@lwgh-laakdal.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *