De Laakdalse Werkgroep voor Geschiedenis en Heemkunde bewaart het geschreven, het gesproken en het (foto)grafische erfgoed van de gemeente Laakdal en zijn rechtsvoorgangers (Eindhout, Varendonk, Veerle en Vorst). Met uitzondering van die zaken die tot het openbaar domein behoren.

Deze website wil onze organisatie en haar werking bekendmaken bij het grote publiek en als communicatiekanaal met dit publiek fungeren. Op deze pagina zal dan ook al ons ‘laatste nieuws’ gepubliceerd worden, zodat u op de hoogte blijft van ons reilen en zeilen. Verder zal u op deze website een korte geschiedenis van Laakdal, een voorstelling van onze bibliotheek en ons archief, een lijst van onze publicaties en een activiteitenkalender vinden.

Naast de bekendmaking van onze werking wil deze website de inwoners van Laakdal ook bewustmaken van de historische en heemkundige waarde van hun oude foto’s, brieven, doodsprentjes, verhalen, boeken… De LWGH is steeds bereid om waardevolle zaken via schenkingen of bewaargevingen in ontvangst te nemen. Geïnteresseerden ontvangen wij met open armen. De LWGH heeft een team van deskundige vrijwilligers dat ook weet heeft van relevante wetgeving, zoals de auteurswetgeving en de wet op de privacy.


Laatste nieuws

 • Foto’s nacht van het Kempens erfgoed

  Vorige vrijdag (21 oktober) ging er in het ‘t Fortun te Vorst een activiteit van de nacht van het Kempens erfgoed door. LWGH zorgde voor de vertoning van vier kortfilms: De bevrijding van Eindhout 1944 De huldiging van dokter Vankrunkelsven  in Groot Vorst 1958 De stoet voor de 100 jarige Roos Geysen in Klein Vorst…

 • Foto’s oldtimertreffen 2016

  De editie van 2016 was zoals steeds weer een schot in de roos. Zon, mooie auto’s (minstens 450 deelnemers) en een frisse pint/frisdrank lokten weer heel wat kijklustigen naar het Oldtimertreffen ten voordele van Huize Levensruimte. Een korte samenvatting gemaakt door Ludo Vervloet is te lezen in de Gazet van Laakdal. Net als Ludo tellen wij nu…

 • Opendeurdag Pol Heselmans (2016)

  De sfeerfoto’s van de opendeurdag bij Pol Heselmans op 4 september 2016 zijn te vinden op: Opendeurdag Pol Heselmans (2016)

 • In memoriam: Marleen Smans (1950-2016)

  Elke dag verliest de mensheid boegbeelden, mensen die elk op hun vlak, door specifieke eigenschappen, kennis of kunde, opvallen tussen hun 7 miljard soortgenoten. Op vrijdag 27 mei jongstleden hebben wij in de Sint Lambertuskerk te Eindhout afscheid genomen van Marleen, een boegbeeld van onze eigen heemkundige kring. Marleen werd geboren te Vlimmeren in een…

 • Vrijwilligers gezocht voor Laakdalse archiefwerking

  Het archief van de Laakdalse heemkundige kring bevat duizenden foto’s, bidprenten en documenten  over het verleden van Eindhout, Varendonk, Veerle en Vorst. Het merendeel van deze zaken willen we digitaliseren om ze op termijn ter beschikking te stellen voor alle geïnteresseerden. Wat houdt dit digitaliseren in? Het inscannen van allerlei materialen zoals: Foto’s; Documenten (bv….