OPEN KERK – BEELDENTENTOONSTELLING

De kerkfabriek van Veerle organiseert in de maanden juli en augustus een beeldententoonstelling met een 18-tal kunstenaars in de O.L.V. in de Wijngaardkerk van Veerle- Laakdal .

De kerk van Veerle is een monumentale kerk, gelegen aan het marktplein, langs de drukke baan naar Diest. Ze bevindt zich op een heuvelrug van ijzerzandsteen, met trappen ernaar toe en een park erachter.
Op het marktplein zijn er de ganse zomer activiteiten. Er gaat ook een jaarlijkse processie met onze miraculeuze Lieve Vrouw naar de Wijngaardbos. De deuren, dakgoten en dakkapellen van onze kerk zijn opnieuw geschilderd. In het kader van het kerkenplan van Laakdal heeftde kerkfabriek van O.L.V. in der Wijngaard zich ertoe verbonden om van de kerk een open kerk te maken, multifunctioneel met diverse culturele activiteiten. Vele dorpelingen en vooral veel jongeren kennen de kerk niet meer. Nochtans is deze prachtige ruimte zo veel eeuwen zo gevoelsladen geweest voor ons dorp. De kerkfabriek heeft daarom het initiatief genomen om gedurende de ganse vakantieperiode enkele beeldhouwers uit te nodigen om hun beelden met hun eigen thema’s te exposeren binnen en buiten onze kerk. De kerk bezint zich dit jaar over de handelingen van de Apostelen (o.a. ongelovig kijkend naar de hemel, of met een leeg en dan een vol visnet, of  wegzinkend in het meer) of als pelgrims op weg naar Emmaus, ….
Vele kunstwerken passen hierin. En vele thema’s kunnen aan bod komen: hoop en wanhoop, liefde en eenzaamheid, geloof en onbegrip, gevaar en veiligheid, rust …. Ook Willem Vermandere toont 24 houtsnedes. Ze hebben er samen een prachtig initiatief van gemaakt. Door de coronamaatregelen is alles wat in mineur. Jammer, …., maar de schoonheid van hun beelden in onze kerk, de sereniteit, het licht in de glasramen, de lieve Vrouw, … maken veel goed. Dank aan iedereen, vooral aan Jef van Leeuw, onze lokale beeldhouwer, die als curator optrad en het initiatief mogelijk maakte.
Dank en proficiat. Onze pas geverfde deuren staan open.

René Bloemmen

Voorzitter kerkfabriek OLV en Sint-Jozef

 

De tentoonstelling kan iedere dag bezocht worden van 10u tot 17 u (zondag vanaf 11u) , en vindt plaats in en rond de O.L.V. in de Wijngaardkerk van Veerle-Laakdal. De tentoonstelling loopt van 4 juli 2020 t.e.m. 30 augustus 2020

De brochure, met meer info over de kunstenaars, kan u hier downloaden. 

 

 

Reacties zijn gesloten.