Het geheugen van Laakdal

In het oud-gemeentehuis op de Markt in Vorst bevindt zich een grote ruimte die bijna volledig in beslag genomen wordt door oude documenten, foto’s en boeken over het Laakdalse verleden. Het heemarchief wordt sinds veertig jaar beheerd door de LWGH, Laakdalse werkgroep voor geschiedenis en heemkunde. Sinds mensenheugenis kunnen bezoekers er de eerste zaterdag van de maand terecht voor opzoekingen naar het verleden. We spraken met Eddy Peeters en Glen Van Meeuwen.

 

Wat is de werking van de LWGH en wat is de meerwaarde voor een gemeente als Laakdal?

Glen: De LWGH of heemkring van Laakdal is een vzw, een louter vrijwilligersorganisatie die als het ware het geheugen van de hele gemeente beheert. Zoals alle openbare  publieksattracties hadden ook wij te lijden van de coronaperikelen en moesten we lang sluiten. Ondertussen werd niet stilgezeten en was er een intense, interne werking met verzamelen en identificeren van bronnenmateriaal. De tijd is nu rijp om de deuren weer wagenwijd open te gooien voor geïnteresseerden en iedere liefhebber de mogelijkheid te bieden mee te helpen dat erfgoed voor de toekomst te bewaren.

 

Jullie hebben al die jaren een grote verzameling opgebouwd. Hoe is die tot stand gekomen?

Eddy: Dat gebeurt op twee manieren. We gaan zelf op zoek en verzamelen allerlei zaken van vroeger. We hebben veel interviews van mensen uit Laakdal afgenomen, die vaak al lang overleden zijn. De bandopnames worden hier bewaard zodat we hun stemmen ‘uit het graf’ nog kunnen horen. Dat is mondelinge geschiedenis. Het grootste deel zijn echter de oude documenten van vroeger: archiefstukken, krantenknipsels, meer dan tienduizend foto’s, bidprentjes en rouwbrieven, boeken over streekgeschiedenis. We stellen vast dat steeds meer mensen verzamelingen van hun overleden ouders aan ons toevertrouwen. Ze hebben zelf geen interesse om te bewaren maar kunnen het niet over hun hart krijgen het weg te gooien. Dan schenken ze het aan ons in de hoop dat het bewaard blijft. Die schenkingen groeien nog zienderogen.

 

Verzamelen is goed maar komen jullie er ook mee naar buiten?

Eddy: We organiseren publieksactiviteiten, zoals recent de erfgoeddag en -week, de schansendag, de tentoonstelling over de parochie Veerle, het jaarlijks oldtimertreffen voor een goed doel,… Zo waren wij de motor van de expo Kets Boem Bats over de geschiedenis van het Merodegebied. Die expo stond in vier gemeenten, trok erg veel volk en werd op prijs gesteld. We verzamelen dus niet alleen maar tonen wat we hebben.

 

Wat drijft u om hiermee bezig te zijn?

Glen: Zelf ben ik nu de jongste en sinds drie jaar, sinds mijn aansluiting heb ik enorm veel geleerd. Zo heb ik zelf meer dan tweeduizend foto’s in het abdijarchief van Averbode overgenomen en ben ik nu interviews aan het afnemen van oudere mensen. Maar we moeten ook met de moderne tijd mee: digitaliseren, sociale media, pro-gen… Het is fascinerend maar ge moet er ‘goesting’ voor hebben. 

 

Heeft uw vereniging ook last van de zogenaamde ‘vergrijzing’?

Glen: Dat is overal wel zo en ons werkingsterrein, de lokale geschiedenis, spreekt eerder een ouder publiek aan, hoewel ook jonge mensen wel door ‘de microbe’ worden gebeten. Het is van belang dat er steeds voldoende medewerkers blijven om die belangrijke taak voor de hele gemeenschap te verzekeren. Wij vormen als het ware ‘de toekomst van het verleden’.

 

Wat kunnen jullie doen om jonge mensen aan te trekken?

Eddy: Om de vijf jaar ongeveer is er een introductiedag. De vorige keer ben gekomen en dus gebleven. Nu doen we weer een oproep. Op zaterdag 12 november e.k. van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen welkom in het oud-gemeentehuis in Vorst, na een seintje vooraf. Geïnteresseerden krijgen onze werking in het kort voorgesteld: de verzamelingen, de werkwijze van inventariseren en beheren, het digitaliseren van bronnen,… Handig zijn met de computer is zeker een pluspunt.

 

Info: 013 66 39 82 info@lwgh-laakdal.be; www.lwgh-laakdal.be

Reacties zijn gesloten.